چادر طرح ملنیوم کله گاوی Pekynew 2 persons 2009

970,000 تومان 873,000 تومان

چادر طرح ملنیوم کله گاوی Pekynew 2 persons 2009 در بین تمام مدل های چادر این نشان تجاری طرف دار بیشتری دارد، چرا که از پارچه ضخیم تری در آن استفاده شده و تیرک ها به صورت دو ضرب پیاپی از کنار هم عبور می کنند .

پاک کردن
چادر طرح ملنیوم کله گاوی Pekynew 2 persons 2009

دریافت امتیاز تا ۹ امتیاز .

مقایسه