کرامپون نیمه اتوماتیک گریول – Grivel – G14 – New-Matic

اتمام موجودی

کرامپون نیمه اتوماتیک گریول – Grivel – G14 – New-Matic مناسب برای صعودهای زمستانی و یخنوردی میباشد.

مقایسه