کرامپون اتوماتیک گریول – Grivel – G14 – Cramp-O-Matic

اتمام موجودی

کرامپون اتوماتیک گریول – Grivel – G14 – Cramp-O-Matic مناسب برای صعودهای زمستانی و یخنوردی میباشد.

مقایسه