طناب دینامیک بئال Beal STINGER ||| 9.4mm *50m DryCover Unicore

2,076,000 تومان 1,678,500 تومان

شما می توانید STINGER||| 9.4mm را برای صعود های مختلف از جمله سنگ نوردی داخل سالن، طبیعت، دیواره نوردی، یخ نوردی استفاده کنید.

 

 

صاف
طناب دینامیک بئال Beal STINGER ||| 9.4mm *50m DryCover Unicore

دریافت امتیاز تا ۱۷ امتیاز .

مقایسه