کلیپ دوره تخصصی حرکت شناسی در سنگنوردی با حضور توتی والس، دیواره نورد اسپانیایی

دوره تخصصی حرکت شناسی در سنگنوردی، اسفند ماه نود و هفت با حضور جمعی از سنگنوردان به نام ایران در تهران برگزار شد....

ادامه مطلب

گزارش برگزاری دوره مقدماتی آموزش صعود اسپرت در طبیعت – بیست و هفت اردیبهشت نود وهشت

اولین دوره تخصصی آموزش سنگنوردی در طبیعت با حضور چهار کارآموز در روز جمعه بیست و هفت اردیبهشت نود و هشت در منطقه ...

ادامه مطلب