نوسانات نرخ ارز و کالاهای خارجی – Price fluctuations of dollar

???????? افزایش نرخ ارز و نوسان قیمت ها! چه باید بکنیم؟! ✅ پیشنهاد دوبیسل: کالای غیرضروری نخرید! با توجه به افزایش نرخ ارز در روزهای ...

ادامه مطلب