چاقو و سنگ چخماق سوئدی لایت مای فایر – Light My Fire Swedish FireKnife

376,000 تومان

چاقو و سنگ چخماق سوئدی لایت مای فایر – Light My Fire Swedish FireKnife چیزی بیشتر از یک چاقوی معمولی و همچنین چیزی بیشتر از یک سنگ چخماق معمولی است.

صاف
چاقو و سنگ چخماق سوئدی لایت مای فایر – Light My Fire Swedish FireKnife

دریافت امتیاز تا ۴ امتیاز .

مقایسه