کلیپ دوره تخصصی حرکت شناسی در سنگنوردی با حضور توتی والس، دیواره نورد اسپانیایی

دوره تخصصی حرکت شناسی در سنگنوردی، اسفند ماه نود و هفت با حضور جمعی از سنگنوردان به نام ایران در تهران برگزار شد....

ادامه مطلب