گزارش برگزاری “دوره تخصصی حرکت شناسی در سنگنوردی” با حضور توتی والس

همزمان با حضور دیواره نورد سرشناس اسپانیایی، آقای توتی والس در ایران، فروشگاه اینترنتی دوبیسل اقدام به هماهنگی و ...

ادامه مطلب