طناب دینامیک تندون Tendon Master Tefix 9.7mm *50 Dynamic Rope

2,750,000 تومان 2,060,000 تومان

طناب دینامیک تندون Tendon Master Tefix 9.7mm *50 Dynamic Rope دارای سیستم ساده Braid، متراکم و فشرده سازی دو سر طناب، پوسته متراکم و فشرده !

موجود در انبار

طناب دینامیک تندون Tendon Master Tefix 9.7mm *50 Dynamic Rope

2,750,000 تومان 2,060,000 تومان

مقایسه