طناب 7 میلی متری تندون Tendon 7mm Cord

17,200 تومان

طناب 7 میلی متری تندون Tendon 7mm Cord یک همه فن حریف واقعی :

بعنوان طناب کمکی چه برای استفاده برای اتصال ابزار در هنگام صعود یا برای friction hitches (نوعی گره است که برای اتصال یک طناب به دیگری به شیوه ای که به راحتی تنظیم می شود، استفاده می شود. این گره ها معمولا در تکنیک تک طناب استفاده می شوند)

موجود در انبار

طناب 7 میلی متری تندون Tendon 7mm Cord

17,200 تومان

مقایسه