کاپشن پر سبک مردانه سالیوا مدل آنتلائو SALEWA ANTELAO DOWN JACKET

2,587,000 تومان

کاپشن پر سبک مردانه سالیوا مدل آنتلائو SALEWA ANTELAO DOWN JACKET یک نمونه کامل از یک کاپشن پر سبک را به نمایش گذاشته است.

پر استفاده شده در این کاپشن از نوع پر اردک با نسبت 90/10 بوده و با شبکه بندی مناسب، به خوبی در سطح کاپشن پخش شده است.

صاف
کاپشن پر سبک مردانه سالیوا مدل آنتلائو SALEWA ANTELAO DOWN JACKET
مقایسه