چادر کله گاوی یک نفره کوه نوردی و طبیعت گردی Pekynew 1 person 2002

اتمام موجودی

چادر کله گاوی یک نفره بر خلاف چادرهای یک نفره برندهای دیگر فضای بیشتری را در اختیار شما قرار خواهد داد و دارای دو تیرک است که استقامت چادر را نسبتا بیشتر می کند.

پاک کردن
چادر کله گاوی یک نفره کوه نوردی و طبیعت گردی Pekynew 1 person 2002

دریافت امتیاز تا ۷ امتیاز .

مقایسه