طناب دره نوردی کنیون کایلاس Kailas Canyon 9.5mm * 50 Semi-Static

1,580,000 تومان 1,343,000 تومان

طناب نیمه استاتیک کایلاس مدل کنیون Kailas Canyon 9.5mm * 50 Semi-Static طراحی شده به صورت تخصصی برای فرود در دره ها

موجود در انبار

طناب دره نوردی کنیون کایلاس Kailas Canyon 9.5mm * 50 Semi-Static

1,580,000 تومان 1,343,000 تومان

مقایسه