ابزار حمایت و فرود کایلاس KAILAS Alopias Belay Device

اتمام موجودی

ابزار حمایت و فرود کایلاس KAILAS Alopias Belay Device ابزار حمایت همه فن حریف مناسب برای طناب هایی با قطر 7.7 تا 10.5 میلی متر

صاف
ابزار حمایت و فرود کایلاس KAILAS Alopias Belay Device
مقایسه