کلاه کاسک سنگ نوردی کایلاس Kailas Aegis Plus Climbing Helmet

اتمام موجودی

کلاه کاسک سنگ نوردی کایلاس Kailas Aegis Plus Climbing Helmet شناخته شده بعنوان قوی ترین کلاه ایمنی در دنیا

برنده جایزه ASIA OUTDOOR INDUSTRY

اولین کلاه کاسک ساخته شده از مواد اولیه TPU ، EPP و PORON®XRD™

صاف
کلاه کاسک سنگ نوردی کایلاس Kailas Aegis Plus Climbing Helmet
مقایسه