کرامپون اتوماتیک گریول – Grivel G12 Cramp-O-Matic

اتمام موجودی

کرامپون اتوماتیک گریول – Grivel G12 Cramp-O-Matic یک کرامپون 12 شاخه کلاسیک طراحی شده برای کوهنوردی عمومی، صعودهای آلپی، صعودهای ترکیبی یخ و برف و مسیرهای متوسط یخ نوردی.

مقایسه