محافظ نیش کرامپون گریول – Grivel Crampon Crown

اتمام موجودی

محافظ نیش کرامپون گریول – Grivel Crampon Crown، نیش های تیز کرامپون شما را می پوشاند و از کوله پشتی شما و محتویات داخلش در برابر نیش های تیز کرامپون محافظت می کند.

مقایسه