طناب بئال دینامیک Beal Flyer|| 10.2mm *50 m DryCover

2,232,000 تومان 2,008,800 تومان

طناب بئال دینامیک Beal Flyer|| 10.2mm *50 m DryCover برای صعود های مختلف از جمله سنگ نوردی داخل سالن، طبیعت، دیواره نوردی، یخنوردی

پاک کردن
طناب بئال دینامیک Beal Flyer|| 10.2mm *50 m DryCover

دریافت امتیاز تا ۲۰ امتیاز .

مقایسه