طناب دینامیک پتزل ARIAL 9.5mm *60m Petzl

طناب دینامیک پتزل ARIAL 9.5mm *60m Petzl برای صعود دیوارهای بلند

طنابی باریک که تعادل عالی بین وزن و عملکردش آن وجود دارد.

تک طناب ARIAL با 9.5 میلی متر ضخامت برای صخره نوردان باتجربه طراحی شده است.

طناب دینامیک پتزل ARIAL 9.5mm دارای حداکثر طول عمر و عملکرد در هر شرایطی است.

مقایسه