مشاهده فیلترها
نمایش 8 12 24

بیل طبیعت گردی کووا KOVEA Outdoor Shovel

اتمام موجودی

سایر ویژگی های فنی بیل طبیعت گردی کووا KOVEA Outdoor Shovel:

ابعاد بسیار کوچک، حجم کم و وزن مناسب از ویژگی های بسیار مهم این بیل کوچک به شمار می روند. با وجود یک کفه و یک تیغه، شما می توانید عوارض بسیاری را با استفاده از این بیل کوچک طبیعت گردی از سر راه خود بردارید. قسمت های مختلف این بیلچه از هم جدا می شود تا حجم بسته آن به اندازه یک کف دست درآید. همچنین یک کیف محافظ با پارچه بسیار مستحکم همراه محصول می باشد که از کثیف شدن سایر وسایل داخل کوله پشتی جلوگیری می نماید.

بیلچه طبیعت گردی کووا KOVEA Outdoor Mini Shovel

اتمام موجودی

سایر ویژگی های فنی بیلچه طبیعت گردی کووا KOVEA Outdoor Mini Shovel:

ابعاد بسیار کوچک، حجم کم و وزن مناسب از ویژگی های بسیار مهم این بیل کوچک به شمار می روند. با وجود یک کفه و یک تیغه، شما می توانید عوارض بسیاری را با استفاده از این بیل کوچک طبیعت گردی از سر راه خود بردارید. قسمت های مختلف این بیلچه از هم جدا می شود تا حجم بسته آن به اندازه یک کف دست درآید. همچنین یک کیف محافظ با پارچه بسیار مستحکم همراه محصول می باشد که از کثیف شدن سایر وسایل داخل کوله پشتی جلوگیری می نماید.